1999

20.10.1999 (aktualizacja 06.02.2017)
Elektrim wygrywa z Deutsche Telekom

10.02.1999
Porozumienie Elektrimu z Deutsche Telekom