Podatek dochodowy od osób prawnych za 2006r

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2006r.

     

Na dzień 12.02.2019r. wyznaczono termin rozprawy sygn. akt II FSK 3309/18 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2006r. Wyrok ten ma istotny wpływ na wartość majątku Elektrimu, co ma przełożenie na cenę posiadanych przez nas akcji.III SA/Wa 136/14 - Wyrok WSA w Warszawie - orzeczenie nieprawomocne, dostępne na stronie internetowej:

data orzeczenia – 2014-07-24

data wpływu - 2014-01-17
II FSK 3678/14 - Wyrok NSA w Warszawie - orzeczenie prawomocne, dostępne na stronie internetowej:

data orzeczenia – 2016-12-06

data wpływu - ; 2014-11-12
III SA/Wa 239/17 - Wyrok WSA w Warszawie - orzeczenie nieprawomocne, dostępne na stronie internetowej:

data orzeczenia – 2017-03-31

data wpływu - ; 2017-01-19     

II FSK 2744/17- Wyrok NSA w Warszawie - orzeczenie prawomocne, dostępne na stronie internetowej:

data orzeczenia – ; 2017-12-15

data wpływu - ; 2017-09-04III SA/Wa 424/18 - Wyrok WSA w Warszawie - orzeczenie nieprawomocne, dostępne na stronie internetowej

data orzeczenia – 2018-04-16

data wpływu - 2018-02-13

Od wyroku tego strony złożyły skargę do NSA Akta sprawy wraz ze skargą zostały złożone do NSA i zarejestrowane pod sygn. akt II FSK 3309/18 termin rozprawy wyznaczono na dzień 12.02.2019r.Podatek dochodowy od osób prawnych za 2011r

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2011r .

III SA/Wa 3196/16 - Wyrok WSA w Warszawie - orzeczenie nieprawomocne, dostępne na stronie internetowej:

data orzeczenia – 2017-10-30

data wpływu - ; 2016-10-24

Od wyroku tego złożona została skarga do NSA. Akta sprawy wraz ze skargą zostały złożone do NSA i zarejestrowane pod sygn. akt II FSK 1713/18- w chwili obecnej nie wyznaczonon jeszcze terminu rozprawy.