Pełnomocnictwo

Pobierz i wydrukuj
Wydrukuj jeden egzemplarz Pełnomocnitwa i odeślij do Pana Mecenasa Ciborowskiego wraz z oryginałem świadectwa depozytowego z biura maklerskiego

Na adres
Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Ciborowski
ul. Starowiślna 83/5, 31-052 KrakówDla celów porządkowych proszę również o podanie Państwa danych kontaktowych (m. in. tel, adres, e-mail) na załączonym formularzu oraz podpisanie załączonej informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych (formularz wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w załączeniu).

Świadectwa depozytowe w oryginale oraz dane kontaktowe wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych proszę przesłać w oryginale (bez dodatkowych kserokopii!) pocztą lub kurierem na poniższy adres Mecenasa reprezentującego Porozumienie Akcjonariuszy w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.:

Świadectwo depozytowe

Pobierz świadectwo depozytowe z biura maklerskiego
Należy pobrać oryginał świadectwa. Zaświadczenie wydaje Biuro Maklerskie na wyraźne życzenia akcjonariusza. Koszt wydania zaświadczenia to około 30 zł.

Akcje powyższe do dnia 31.12.2023 r. należy zablokować na rachunku papierów wartościowych na wniosek Klienta celem wykonania uprawnień akcjonariusza, związanych z żądaniem zwołania WZA w trybie art.400 KSH.

Ważne!!! pamiętaj aby wpisać na świadectwie dokładnie: celem wykonania uprawnień akcjonariusza, związanych z żądaniem zwołania WZA w trybie art.400 KSH.

Pełnomocnictwo i świadectwo depozytowe należy wysłać na adres:
Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Ciborowski
ul. Starowiślna 83/5, 31-052 Kraków

Regulamin

Pobierz i wydrukuj Regulamin
Wydrukuj jeden egzemplarz Regulaminu.

Tekst porozumienia

Pobierz i wydrukuj tekst Porozumienia

    Wydrukuj 2 egzemplarze Porozumienia:
  • - 1 egzemplarz dla członka (pozostaw sobie),
  • - 1 egzemplarz dla przewodniczącego Porozumienia.

Objaśnienie:
Wydrukuj dwie strony porozumienia. Na pierwszej stronie wpisz swoją miejscowość oraz datę. W prawym rogu w dolnej części pierwszej strony złóż swój podpis. Na drugiej stronie Porozumienia wpisz ilość akcji, imię i nazwisko, PESEL oraz złóż czytelny podpis. W przypadku, gdy rachunek jest wspólny, Porozumienie podpisuje również współmałżonek. Złóżcie czytelny podpisy, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Porozumienia. Po podpisaniuwyślij 1 egzemplarz do Przewodniczącego Porozumienia.

Dokumenty wysyłane do Pana Daniela

Wyślij tekst porozumienia i regulamin
Oraz numer telefonu i adres e-mail pomocy przy późniejszym kontakcie.
na adres:
Daniel Olechnowicz
ul. Koszyka 23B/1
45-720 Opole