Daniel Olechnowicz
Przewodniczący Porozumienia

dan_olechnowicz@wp.pl / Tel.: +48 600481038


Mam 57 lat, Jestem żonaty i mieszkam w Opolu. Od ponad 30 lat pracuję w administracji państwowej. Z myślą o mojej przyszłej emeryturze podjąłem decyzję o inwestycji skromnych oszczędności i zakupie akcji spółki Elektrim. To miał być mój „pakiet ubezpieczeniowy” – zabezpieczenie na emeryturę, do której zachęca również nas Państwo.
Jestem inicjatorem inicjatywy Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, konsolidującej mniejszościowych akcjonariuszy. Funkcję przewodniczącego Porozumienia pełnię społecznie, poświęcając swój czas i posiadaną wiedzę, a moim celem jest uczciwe i sprawiedliwe odzyskanie zainwestowanych środków przez mniejszościowych akcjonariuszy – takich jak ja.

Piotr Antoszek
zastępca przewodniczącego

 

Tadeusz Gondek
Skarbnik Porozumienia

skarbnik@porozumienieelektrim.pl


Jestem mieszkańcem mazowieckiego aktualnie na emeryturze. W przeszłości pełniłem funkcje kierownicze w 2 firmach na Śląsku. Byłem również współwłascicielem 2 spółek prawa handlowego w latach 90-tych które do dziś funkcjonują na rynku. Na poczatku bieżacego stulecia po zdobyciu wymaganych uprawnień byłem wpisany na listę syndyków przy Sądzie Gospodarczym w Warszawie. Akcję ELEKTRIM /bezpodatkowe/nabyłem z myśla o zabezpieczeniu emerytalnym. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne i czterdziestoletni dorobek zawodowy.

RADA POROZUMIENIA


Artur Kowalczyk
członek Rady

 

Piotr Lenc
członek Rady

 

Janusz Łopusiński
członek Rady

 

Wiesław Pasek
członek Rady

 

Radosław Staroń
członek Rady