Daniel Olechnowicz
Przewodniczący Porozumienia

dan_olechnowicz@wp.pl / Tel.: +48 600481038


Mam 57 lat, Jestem żonaty i mieszkam w Opolu. Od ponad 30 lat pracuję w administracji państwowej. Z myślą o mojej przyszłej emeryturze podjąłem decyzję o inwestycji skromnych oszczędności i zakupie akcji spółki Elektrim. To miał być mój „pakiet ubezpieczeniowy” – zabezpieczenie na emeryturę, do której zachęca również nas Państwo.
Jestem inicjatorem inicjatywy Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, konsolidującej mniejszościowych akcjonariuszy. Funkcję przewodniczącego Porozumienia pełnię społecznie, poświęcając swój czas i posiadaną wiedzę, a moim celem jest uczciwe i sprawiedliwe odzyskanie zainwestowanych środków przez mniejszościowych akcjonariuszy – takich jak ja.

Piotr Antoszek
zastępca przewodniczącego

 

Tadeusz Gondek
Skarbnik Porozumienia

skarbnik@porozumienieelektrim.pl


Jestem mieszkańcem mazowieckiego aktualnie na emeryturze. W przeszłości pełniłem funkcje kierownicze w 2 firmach na Śląsku. Byłem również współwłascicielem 2 spółek prawa handlowego w latach 90-tych które do dziś funkcjonują na rynku. Na poczatku bieżacego stulecia po zdobyciu wymaganych uprawnień byłem wpisany na listę syndyków przy Sądzie Gospodarczym w Warszawie. Akcję ELEKTRIM /bezpodatkowe/nabyłem z myśla o zabezpieczeniu emerytalnym. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne i czterdziestoletni dorobek zawodowy.

RADA POROZUMIENIA


Jan Grześkowiak
członek Rady

 

Tomasz Golisz
członek Rady

 

Piotr Lenc
członek Rady

 

Janusz Łopusiński
członek Rady

 

Wiesław Pasek
członek Rady

 

Józef Rąpała
członek Rady

 

Radosław Staroń
członek Rady