Port Praski w cypryjskiej spółce?

 

Czy grunty Elektrimu tzw. Port Praski (około 38 ha pomiędzy nasypem kolejowym od strony ul. Sokolej i ulicami Jagiellońską, Zamoyskiego i Okrzei w Warszawie) znajduje się w cypryjskiej spółce Pantanamo Limited?

W dokumentach spółki „Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S K.A.” możemy przeczytać że:

„Dnia 29 listopada 2013 roku Spółka zakupiła 25 certyfikatów inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez Port Praski FIZ Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 25.000 zł. W dniu 6 grudnia 2013 spółka wniosła do Funduszu nieruchomości o wartości 340 850 000 PLN w ramach opłacenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne serii B. Część certyfikatów została opłacona wkładem pieniężnym w wysokości 499.607,29 PLN. Spółka objęła 341.295 certyfikatów o cenie emisyjnej 1.000,16 PLN każdy. Dnia 12 grudnia 2013 roku spółka objęła 100% udziałów w zagranicznej spółce Pantanamo Limited za wniesione certyfikaty inwestycyjne serii A i B o łącznej wartości 341.374.607,20 PLN.”

Czy właśnie na tym polegać miało upraszczanie struktury grupy – przedstawiane na WZA w 2012 roku?