Spółka SPV Grodzisk Sp. z o.o.

 

Spółka SPV Grodzisk Sp. z o.o. jest jednym z tzw. „mało znaczących aktywów” z Grupy Elektrim S.A. Centrum powstało w 2014 roku i świadczy sługi kolokacyjne między innymi dla spółek Grupy Cyfrowego Polsatu. Spółka posiada bardzo ambitne plany rozwojowe. 29 kwietnia 2015 roku zakupiła sąsiednią działkę, na której planuje rozbudować obiekt o kolejne około 2000 mkw. Powierzchni kolokacyjnej. Budynek MSDC (jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie) to między innymi 830 m2 powierzchni biurowej, 3 600 m2 powierzchni technicznej oraz 1 800 m2 powierzchni serwerowej.

Zdarzenia z 2016 roku za KRS
W spółce podjęte zostały działania w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. 22 czerwca 2016 roku spółka wyemitowała obligacje w kwocie 50 000 000 złotych. Obligacje zostały objęte przez spółki z Grupy Kapitałowej Elektrim. Następnie 24 czerwca 2016 roku spółka spłaciła kredyt zaciągnięty w BOŚ S.A. Kolejno 28 czerwca spółka zaciągnęła kredyt w PLUS BANKU S.A. W kwocie 54 mln złotych na korzystniejszych warunkach finansowych. Poza kredytem w PLUS BANK S.A. na 31/12/2016 spółka posiadała następujące zadłużenie: Laris Investments sp. z o.o. – 47 168 507,54 PLN. Dnia 27/06/2016 roku spółka podpisała aneks z Laris Investments sp. z o.o. Przedłużający termin spłaty pożyczki do dnia 26/09/2031 roku.

 

DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI (dane z 2016 roku):

Właścicielami spółki są spółki z Grupy Elektrim:
Laris Property Management sp. z o.o. – 990 udziałów
EMBUD Sp. z o.o. – 10 udziałów

 

Nieruchomości inwestycyjne (wartość wg. Wyceny) Bilans Spółki
Budynek MSDC wraz z gruntem – 141 845 000 PLN (stan na 31/12/2016)
Działka 25/4 – 757 170 PLN (stan na 31/12/2016)
RAZEM: 142 602 170 PLN

 

Przychody ze sprzedaży – 13 964 109,84 PLN
– Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług : 21 330 333,62 PLN
– Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług : – 7 366 223,78 PLN

 

Na koniec 2016 roku spółka osiągnęła zysk na poziomie 7 159 245,35 PLN.

Zysk na sprzedaży – 13 283 046,21 PLN
Zysk na działalności gospodarczej – 9 005 696,35 PLN
Zysk netto – 7 159 245,35 PLN

Spółka nie zatrudniała w 2016 żadnych pracowników.
Koszty Członków Zarządu w 2016 roku wyniosły 270 000 PLN. (w 2015 roku 66 000 PLN).