Stanowisko PAE

Jako Porozumienie Elektrim, Stowarzyszenie zrzeszające ponad 680 drobnych akcjonariuszy Elektrimu, spółki akcyjnej publicznej prawa polskiego, chcemy przedstawić nasze stanowisko w sprawie wyceny akcji Elektrim spółka akcyjna.

Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim nie jest zainteresowane propozycją skupu przedstawioną przez Karswell Ltd.. W naszej opinii cena 12,50 zł za akcję Elektrimu jest przynajmniej kilkukrotnie zaniżona. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na takie zaproszenie, o ile zapraszający przesunie przecinek w cenie o jedno miejsce w prawo.

Być może cena z tego zaproszenia wynika z ostatnio robionych wycen wartości spółki Elektrim. W takim przypadku należy mieć na względzie fakt, że wyceny te były bardzo nierzetelnie przygotowane. W załączeniu przekazuję opinię nt. wyceny wykonanej przez DGA, gdzie pokrótce omówionych jest kilka podstawowych błędów metodologicznych, które dyskredytują tą wycenę.

Zwracam także uwagę na fakt, że wartość akcji Elektrimu, jaką my uważamy za godziwą, odnosi się nie tylko do obecnej wartości spółki Elektrim, lecz także do tych składników majątku spółki, które zostały z niej, naszym zdaniem bezprawnie, wyprowadzone. To właśnie wyjaśnienie kwestii wyprowadzania majątku ze spółki na rzecz Głównego Akcjonariusza, było przedmiotem naszej troski i wynikającego z niej wniosku o zwołanie NWZA wraz z uchwałami o powołanie biegłych do spraw szczególnych. Działanie osób powiązanych z Głównym Akcjonariuszem, którzy bezprawnie usunęli nasze punkty z porządku obrad NWZA, wskazują bezwzględnie, że takie wyprowadzanie majątku mogło mieć miejsce, a teraz próbuje się to zatuszować, aby nie ujrzało światła dziennego.


Z poważaniem
Przewodniczący i Rada Porozumienia Elektrim