Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Państwa organizacji do udziału w organizowanej przez Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim manifestacji , która odbędzie się w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w godz. od 10:00 do 14:00.

Zgromadzenie rozpocznie się pod Pałacem Prezydenckim o godz. 10:00 . Po zebraniu uczestników zaplanowany został przemarsz trasą: Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Świętokrzyska – pl. Powstańców Warszawy pod siedzibę Komisji Nadzoru Finansowego. Dalej pl. Powstańców Warszawy – Szpitalna – Bracka – Krucza – Al.Jerozolimskie – Rondo Ch.DeGaulle’a – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al.Ujazdowskie – Matejki – Wiejska pod Gmach Sejmu. Następnie Matejki – Al. Ujazdowskie przed Kancelarię Rady Ministrów.

Celem manifestacji jest protest przeciwko naruszaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariusza większościowego oraz organy spółki Elektrim S.A., a także zwrócenie uwagi opinii publicznej na nieprawidłowości i patologie rodzimego rynku kapitałowego oraz brak odpowiedniego nadzoru instytucjonalnego nad spółkami publicznymi.

Mając na uwadze tak zakreślone cele manifestacji interes akcjonariuszy Elektrimu i akcjonariuszy innych spółek mniejszościowych jest bez wątpienia zbieżny. Tym bardziej, że w toku manifestacji zamierzamy przedłożyć Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu KNF i Kancelarii Sejmu petycje zawierające między innymi postulaty legislacyjne w zakresie poprawy sytuacji prawnej akcjonariuszy mniejszościowych. Postulaty te obejmują takie zagadnienia jak rozszerzenie instytucji rewidenta ds. szczególnych, rozszerzenie odpowiedzialność karnej za szkodę w obrocie gospodarczym, czy szersze ujęcie kwestii statusu akcjonariuszy mniejszościowych po wykluczeniu spółki z obrotu giełdowego.

Pragniemy zaznaczyć, że wedle naszej wiedzy, a także stanowiska Urzędu M. Stoł. Warszawy – to pierwsza w Polsce manifestacja pokrzywdzonych akcjonariuszy mniejszościowych. Liczymy, że nasz sprzeciw stanie się przyczynkiem do dalszych dyskusji i działań celem poprawienia wiarygodności krajowego rynku kapitałowego oraz wyeliminowania występujących na nim patologii, a także poprawienia statusu prawnego akcjonariuszy mniejszościowych.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wspólnotę interesów, liczymy również na wsparcie akcjonariuszy mniejszościowych innych spółek. Od frekwencji manifestacji uzależnione są postawione jej cele. Naszym celem jest ukazanie skali i zasięg problemu. Stąd też apelujemy o możliwie jak najszerszy udział w manifestacji również członków i sympatyków Państwa organizacji.

Z poważaniem

Daniel Olechnowicz
Przewodniczący Porozumienia Akcjonariuszy Elektrim
oraz
członkowie Rady Porozumienia Akcjonariuszy